Om Meg

profilfoto

M.Sc. Anders Christoffer Haugen

Anders Christoffer Haugen er en samfunnsviter og pedagog med vitenskapelig mastergrad i utdanning og oppvekst og flere doktorgradskurs i pedagogikk. Han har spesialisert seg på pedagogisk idéhistorie og hvordan ulike pedagogiske ideer har formet og former pedagogisk praksis i ulike samfunnsinstitusjoner så som barnevern, skole, trossamfunn, organiserte fritidsaktiviteter, og kriminalomsorg.

Anders Christoffer Haugen har solid erfaring med akademisk og personlig veiledning av mennesker. Som akademisk veileder har han vært opptatt av å bidra til at studentene utvikler etiske, kritiske og akademiske evner, og bli istand til å utføre arbeid på en etisk og profesjonell måte med gode faglige argumenter og vitenskapelig evidens til grunn. Som personlig veileder har han vært opptatt av å være en god lytter og veileder som bidrar til å skape arenar for personlig vekst og stimulerer til en realisering av den som veiledes sitt rasjonelle potensial.