Om meg

Velkommen til min personlige hjemmeside. Jeg er samfunnsviter og pedagog med utdanning fra NTNU, og har et faglig engasjement for sosiale strukturer og handlinger som fremmer menneskets verdighet og fellesskapets godhet. For dette faglige engasjementet har jeg en historisk og bevarende tilnærming. Historisk har pedagogikk hatt rollen som en vokter av menneskets verdighet og muliggjort at mennesket utnytter sitt potensial til det beste for fellesskapet, og kunnskapen om hvordan dette er blitt gjort har det vært viktig for meg at bevares og utvikles for fremtiden.

Historie og bevaring er noe som også har interessert meg på fritiden. Med over 15 års erfaring som slektsforsker, har jeg også over tid fått en interesse for lokalhistorie. I tillegg til dette har jeg drevet med musikk i 25 år, og har 20 års erfaring med digital musikkproduksjon – for tiden under artistnavnet Flandersh Vibes.

Fagkompetanse

Faglig formidling og veiledning

Utdanning og omsorg

Relasjoner og samspill

Pedagogisk idehistorie

Mine pedagogiske tjenester

Bistand

Praktisk bistand i møter med det offentlige hjelpeapparatet og støtte i personlige kriser.

Omsorg

Faglig veiledning og hjelp i ulike livssituasjoner.

Utdanning

Faglig formidling og tilrettelegging av situasjoner for vekst og utvikling.

Utvalgte tekster