Menneskelig handling og tidens virkelighet

Sammendrag

Denne artikkelen starter med en refleksjon over Henri Bergson sine tanker om tid, minner, og materie, og utleder en modell for menneskelig handling basert på dette. I denne modellen utgjør hjernen en prosessor bestående av adaptive verktøy for aktivering av minner i respons til persepsjon, og mistilpassede handlinger forståes som mistilpasset aktivering eller mangel på adaptive verktøy. På bakgrunn av denne modellen utvikles en forståelse av tid som et adaptivt verktøy fremfor en egenskap ved den objektive virkeligheten, og det vises hvordan dissosiative fenomener, som amnesi og dissosiativ identitet, kan være en konsekvens av mistilpasset aktivering eller mangel på tid som et adaptivt verktøy.

Nøkkelord: Tid, Minner, Handling, Sansemotorisk respons, Adaptive verktøy, Dissosiativ identitet.

Les på engelsk