Enneagrammet: En Introduksjon

Dette er en interaktiv introduksjon til ennegrammets 9 personlighetstyper. For mer informasjon om hver av de ulike typene, hold over hvert av tallene.

Enneagrammet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PERFEKSJONISTEN GIVEREN UTØVEREN ROMANTIKEREN OBSERVATØREN SKEPTIKEREN LIVSNYTEREN BESKYTTEREN MODERATOREN BESKYTTEREN Kjerneverdi: Styrke Åndsfrukt: Renhet Vinger: Rebellen (7), Sjefen (9) Integrasjon: Storsinnet, Rettferdig, Sannferdig, Sterk Integrasjonspunkt: 2. Regresjon: Maktsyk, Kjødelig, Fiendtlig, Sårbar Regresjonspunkt: 5. Forsvarsmekanisme: Benektelse. Talestil: Direkte, Levende, Høylytt, Truende MAGETYPE LIVSNYTEREN Kjerneverdi: Glede Åndsfrukt: Nøkternhet Vinger: Artisten (6), Realisten (8) Integrasjon: Glad, Leken, Fantasirik, Energisk, Skarp Integrasjonspunkt: 5. Regresjon: Egoistisk, Urealistisk, Skrytepave, Overflatisk Regresjonspunkt: 1. Forsvarsmekanisme: Rasjonalisering. Talestil: Spontan, Snakkesalig, Tullete, Selvabsorbert HODETYPE SKEPTIKEREN Kjerneverdi: Lojalitet Åndsfrukt: Mot Vinger: Forsvareren (5), Kameraten (7) Integrasjon: Modig, Oppmerksom, Trofast, Vittig, Strategisk Integrasjonspunkt: 9. Regresjon: Mistroisk, Overtenkende, Avhengig, Aggressiv. Regresjonspunkt: 3. Forsvarsmekanisme: Projeksjon. Talestil: Engasjerende, Tankefull, Tvilende, Utfordrende HODETYPE OBSERVATØREN Kjerneverdi: Sannhet Åndsfrukt: Objektivitet Vinger: Fritenkeren (4), Vitenskapsmannen (6) Integrasjon: Klok, Kreativ, Oppmerksom, Selvforsynt Integrasjonspunkt: 8. Regresjon: Distansiert, Asosial, Eksentrisk. Regresjonspunkt: 7. Forsvarsmekanisme: Isolasjon. Talestil: Forklarende, Langtekkelig, Ufølsom, Reservert HODETYPE ROMANTIKEREN Kjerneverdi: Skjønnhet Åndsfrukt: Stabilitet Vinger: Gentlemannen (3), Hippien (5) Integrasjon: Original, Disiplinert, Human, Romantisk Integrasjonspunkt: 1. Regresjon: Humørsyk, Selvabsorbert, Usikker, Kravstor. Regresjonspunkt: 2. Forsvarsmekanisme: Introjeksjon. Talestil: Personlig, Lyrisk, Emosjonell, Intensiv HJERTETYPE UTØVEREN Kjerneverdi: Effektivitet Åndsfrukt: Sannferdighet Vinger: Sjarmøren (2), Yrkesutøveren (4) Integrasjon: Pålitelig, Kompetent, Suksessfull, Effektiv Integrasjonspunkt: 6. Regresjon: Statusbevisst, Bedragersk, Utålmodig. Regresjonspunkt: 9. Forsvarsmekanisme: Identifisering. Talestil: Entusiastisk, Inspirerende, Overkjører andre HJERTETYPE GIVEREN Kjerneverdi: Kjærlighet Åndsfrukt: Ydmykhet Vinger: Tjeneren (1), Verten (3) Integrasjon: Omsorgsfull, Vennlig, Generøs, Empatisk Integrasjonspunkt: 4. Regresjon: Hovmodig, Påtrengende, Manipulerende. Regresjonspunkt: 8. Forsvarsmekanisme: Fortrenging. Talestil: Vennlig, Åpen, Rådgivende, Irritabel HJERTETYPE PERFEKSJONISTEN Kjerneverdi: Godhet Åndsfrukt: Tålmodighet Vinger: Idealisten (9), Advokaten (2) Integrasjon: Ansvarlig, Oppriktig, Pliktoppfyllende, Avslappet Integrasjonspunkt: 7. Regresjon: Påståelig, Rigid, Dømmende, Irritabel. Regresjonspunkt: 4. Forsvarsmekanisme: Reaksjonskontroll. Talestil: Presis, Oppriktig, Belærende, Trangsynt. MAGETYPE MODERATOREN MAGETYPE Kjerneverdi: Harmoni Åndsfrukt: Handling Vinger: Dommeren (8), Filosofen (1) Integrasjon: Fredelig, Beroligende, Fordomsfri, Målbevisst Integrasjonspunkt: 3. Regresjon: Overtilpasset, Ubesluttsom, Desorientert, Sta. Regresjonspunkt: 6. Forsvarsmekanisme: Defleksjon. Talestil: Vennlig, Monoton, Indirekte, Utflytende.

Bibliografi:

Ebert, A. & Rohr, R. (2010). Enneagrammet: Sjelens 9 ansikter (3. utgave). Oslo: Verbum Forlag AS.
The Enneagram Institute. (2017). Type Descriptions. Hentet fra https://www.enneagraminstitute.com/type-descriptions/
The Narrative Enneagram. (2019). Tour the Nine Types. Hentet fra https://www.enneagramworldwide.com/tour-the-nine-types/
Wagner, J. P. (2010). Nine Lenses on the World: The Enneagram Perspective [Kindle]. Evanston, IL: NineLens Press. Hentet fra https://www.amazon.com