Menneskelig handling og tidens virkelighet

Sammendrag Denne artikkelen starter med en refleksjon over Henri Bergson sine tanker om tid, minner, og materie, og utleder en modell for menneskelig handling basert på dette. I denne modellen utgjør hjernen en prosessor bestående av adaptive verktøy for aktivering av minner i respons til persepsjon, og mistilpassede handlinger forståes… Continue Reading Menneskelig handling og tidens virkelighet