70 ord

70 ord,
om kommunikasjon.

For Sokrates,
en mystisk metafor,
i rommet der hvor tiden bor.
Et møte mellom mennesker.
Et møte mellom ord.
Et møte der hvor,
Kjærligheten bor.

70 ord,
om et menneskelig behov.
For Cicero,
en dydig metafor,
i sønnens indre stue.
Et behov for å tenke,
Et behov for å føle,
Et behov for respekt,
Til sin neste.

70 ord,
Er det som behøves,
for menneskelig kommunikasjon.