Anders Christoffer Haugen

Anders Christoffer Haugen

M.Sc. in Education and Upbringing

Home

Velkommen til min personlige hjemmeside. Jeg er en samfunnsviter og fagpedagog med et brennende engasjement for arbeid som fremmer menneskets verdighet og styrker barn, ungdom, og voksne sin mulighet til et godt liv i tråd med menneskerettighetene. Med rik erfaring fra barne- og ungdomsarbeid, skriftlig og muntlig formidling, pedagogisk veiledning, og faglig sterk utdannelse fra NTNU og UiO, har jeg tilegnet meg gode verktøy for realisering av dette.

I tillegg til min akademiske og profesjonelle interesse for pedagogikk, har jeg lang erfaring med musikkproduksjon som fritidsinteresse under artistnavnet Flandersh Vibes.

Fagkompetanse

  • Formidling og veiledning
  • Oppdragelse og dannelse
  • Relasjoner og samspill
  • Pedagogisk idéhistorie

Utdannelse

  • Doktorgradskurs i pedagogisk filosofi
  • Mastergrad i pedagogikk
  • Bachelorgrad i samfunnsvitenskap
  • Kurs i sjelesorg og selvmordsforebygging
  • Kurs i barne- og ungdomsledelse