Anders Christoffer Haugen

Jeg er samfunnsviter og pedagog av utdanning, og har et faglig engasjement for sosiale strukturer og handlinger som fremmer menneskets verdighet og fellesskapets godhet.