Anders Christoffer Haugen

Anders Christoffer Haugen

M.Sc. in Education and Upbringing

Home

Velkommen til min personlige hjemmeside. Jeg er samfunnsviter og fagpedagog av utdanning, og har et faglig engasjement for sosiale strukturer og handlinger som fremmer menneskets verdighet og fellesskapets godhet. For dette faglige engasjementet har jeg en historisk og bevarende tilnærming. Historisk har pedagogikk hatt rollen som en vokter av menneskets verdighet og muliggjort at mennesket utnytter sitt potensial til det beste for fellesskapet, og denne rollen har det vært viktig for meg at bevares for fremtiden.

Historie og bevaring er noe som også har interessert meg på fritiden. Med over 15 års erfaring som slektsforsker, har jeg også over tid fått en interesse for lokalhistorie. I tillegg til dette har jeg drevet med musikk i 25 år, og har 20 års erfaring med digital musikkproduksjon - for tiden under artistnavnet Flandersh Vibes.

Ordsky basert på tittel og omtale fra 90 av de norske bøkene fra boksamlingen min.
Ordsky basert på tittel og omtale fra 90 av de norske bøkene fra boksamlingen min.

Fagkompetanse

  • Formidling og veiledning
  • Oppdragelse og dannelse
  • Relasjoner og samspill
  • Pedagogisk idéhistorie

Utdannelse

  • Doktorgradskurs i pedagogisk filosofi
  • Mastergrad i utdanning og oppvekst
  • Bachelorgrad i samfunnsvitenskap
  • Kurs i sjelesorg og selvmordsforebygging
  • Kurs i barne- og ungdomsledelse